Skjutbana

Vapen


Ammunition

Skjutbana

Verkstad & Service


Skjutbana


Välkommen ner under jord


En av våra största resurser är vår underjordiska inomhusskjutbana, helt opåverkad av vädrets makter.

Skjutbanan är 100 meter och sköts helt och hållet från skjutrummet. Resultatet kan omgående studeras med hjälp av videoskärmar och skytten behöver aldrig lämna skjutbänken. Ny tavla matas fram från kontroller i skjutrummet och skjutbänken kan anpassas helt efter skyttens storlek.

Förutom resultatet visas även kulans hastiget, information som är mycket viktig vid anpassning av ammunition.


Skjutbanan uthyres f.n. för 350 kr/tim till alla som behöver testa sina vapen.


Kontakta oss för tidsbokning innan du kommer!